Et antimobbeprogram kan være samlende for skolen, og de ansatte får opplæring som gir dem kunnskap om og kompetanse til å skape et godt skolemiljø og håndtere aktivitetsplikten.

De mest kjente er OlweusZeroPALS og Respekt. Flere organisasjoner har utviklet egne undervisnings- og metodeopplegg for skolemiljø, slik som Mitt valg (Lions - går opp til Vg3), Ingen utenfor (Redd barna), MOT (for ungdomsskolen) og Kjærlighet og grenser (Blåkors/Helsedirektoratet).

Hvis en videregående skole ønsker å ta i bruk et antimobbeprogram, er det greit å utforske hvilke verktøy som kan passe for din skole, og om det er mer nyttig å hente inn tiltak fra flere kilder samtidig.

Det er også viktig at skolene ikke bare lener seg på programmene og foredragsholdere som kommer utenfra, men at lærerne utvikler og bruker sin egen kunnskap til å fremme et godt skolemiljø i klassen/gruppen hver dag.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med NOVA evaluert fire programmer.