Leserinnlegg av FUG-leder Gunn Iren Müller i Stavanger Aftenblad mai 2018. Foto: Lisbet R. Traaseth

Noen hevdet A-magasinsaken var ironisk ment. Det kan godt hende.

For det var ingen grenser for hvor glorete gulvbelegget så ut og hvor kvelende tåfis-luften føltes i klasserommet da det nærmet seg valg av foreldrerepresentanter. Enkelte foreldre var besvimelsen nær av å holde blikket stivt og profilen lav, gav teksten inntrykk av.

Kanskje kjente flere seg igjen – dessverre. Hvis hensikten til A-magasinet hadde vært å reise en debatt om hvorfor foreldre opplever det som krevende, skummelt eller uviktig å møte opp i foreldremøter og å ta verv, kunne det blitt konstruktivt og spennende. 

Men i stedet bidro titler, tekst og tegninger til en harselering av positive ja-foreldre og en forsterking av en seiglivet myte om at det å ta verv på skolen er teit, eller for de spesielt interesserte. Aftenposten delegitimerte foreldrenes påvirkningsorgan. Vi mener det ble skivebom.

Åtte gode grunner

Vi skal prøve å gjøre det motsatte – fritt for ironi. For oss er nemlig barnas trivsel og læring på skolen dønn alvorlig. Og foreldrene er en nøkkel.

1. Forskning viser at når foreldrene bryr seg om barnets skolehverdag, både trives og lærer barnet bedre på skolen. Foreldrenes holdninger og forventinger spiller inn på resultatene. (Thomas Nordahl.)

2. Et godt samarbeid og en god dialog mellom hjemmet og skolen om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode.

3. Trygge foreldre gir trygge barn. Et godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar til å avklare roller og forventninger fra begge parter. Noe av dette samarbeidet skjer i fora på skolen. 

4. Elever som er trygge og trives på skolen, lærer bedre. Foreldre kan sammen med skolen bety mye for å få til et trygt og godt klasse- og skolemiljø – fritt for mobbing!

5. Ved å ta verv på skolen får foreldre mulighet til å medvirke og påvirke skolens fysiske og psykososiale miljø, drift og ressurser. Det kan skje som klassekontakt eller som medlem i FAU, Samarbeidsutvalget (SU) eller Skolemiljøutvalget (SMU).

6. ALLE foreldre kan bidra positivt til sitt barns skolemiljø, også uten å ta verv. Foreldre som melder seg til å kjøre til/fra utflukter, bake kake eller gå natteravn gjør også en viktig jobb for elevfellesskapet.
   
7. Engasjerte foreldre er viktige for andre foreldre. Ikke alle foreldre har positive opplevelser fra egen skoletid. Men foreldre kan hjelpe hverandre til å forstå verdien av å møte opp, støtte hverandre – og ta verv. Ja, kanskje melde seg til verv sammen?

8. Foreldrenettverk er viktig. Det at foreldre snakker sammen om saker som også er i krysningspunktet mellom hjem og skole, (mobbing, nettvett, skolevei, bursdager, fester etc.) kan være forebyggende. Kjenner man andre foreldre, blir det også mye lettere å ta opp saker når problemer oppstår.

Skolen skal lære opp foreldrene

Blant de mange reaksjonene og støttemeldingene som fulgte på Twitter etter A-magasinoppslaget, siterer vi en lærer:

”Skole-hjem-samarbeidet er alfa omega for at vi skal lykkes til elevens beste”.

Dette er kloke og viktige ord. Dessverre erfarer ikke alle foreldre å bli møtt med samme åpenhet og entusiasme fra skolens og lærernes side. Derfor kan vi forstå at noen foreldre vegrer seg for å melde seg til verv.
 
Det er skolens ansvar å ta initiativet til en god dialog med foreldre og få dem til å forstå at de er en stor ressurs for sine barn – og for hele skolemiljøet. Det er ikke opplagt for alle foreldre.

Skolen har også ansvar for å lære opp foreldre i å utføre vervene i skolens utvalg.

Når skolens ansatte ser på foreldre som en ressurs for skolen, vil også flere foreldre oppleve at de betyr noe og kan bidra. Dersom foreldrene forstår hvilken kraft og store verdi de har for eget barn og skolemiljøet, kan det hende at flere foreldre kikker opp enn ned i neste foreldremøte.

Vi ønsker alle foreldre lykke til på neste foreldremøte – med hevet blikk!