Jeg er godt voksen, men husker veldig godt det store alvoret som kom inn i mitt liv ved å dra fra den trygge tilværelsen hos dagmammaen min som passet meg på dagtid, til å begynne på barneskolen i Tromsø i 1979, sju år gammel. Jeg hadde heldigvis noen jeg kjente der fra før, men mye var ganske skummelt og veldig nytt. Tung skolesekk, salmesang, skolevei med biltrafikk, strenge voksne og mange store fremmede barn.

Dette var en stor overgang fra å leke fritt ute og inne i nærområdet sammen med andre barn i gatene rundt hele dagen. Jeg gruet meg til å få med meg lekser hjem, og kunne nesten ikke fatte at de største barna på skolen kunne smile og le i friminuttene. Jeg hadde nemlig hørt at de hadde veldig mange og vanskelige lekser. Da var det vel ikke mulig å gå rundt å le og i alle fall ikke ha det gøy?

En tøff start

For 40 år siden var det ikke overganger til skolene noen man hadde særlig tanke for. Jeg hadde heldigvis foreldre som fortalte mye og som svarte på det jeg lurte på. Det beroliget meg litt. Vi vet mye mer om betydningen av det å få til gode trygge overganger i dag.

Allikevel er det ikke alltid så lett for mange. Mine to eldste barn går i dag siste året på barneskolen og i ungdomsskolen. Da de var barnehagebarn så flyttet vi til et større hus i en annen bydel. Det var få ledige barnehageplasser dit vi flyttet, og vi valgte derfor å la de få fortsette å gå i den barnehagen hvor de hadde vennene sine fra før.

Utfordringen kom den dagen de skulle begynne på skolen. Selv om barnehagen hadde egen 5-årsklubb og de hadde fått informasjon og mulighet til å besøke den nye skolen på vårparten, var ingen av vennene fra barnehagen der. De aller fleste andre barna på skolen kjente mange andre fra sine barnehager i bydelen, men ikke mine barn. Overgangen ble derfor ikke så god som den kunne ha blitt. Det var en litt tøff og usikker tid for de begge, hvor det å finne seg nye venner nesten ble vel så viktig som å komme inn i skolehverdagen.

Ny vår, nye muligheter

Våren og høsten 2020 var for mange barn og unge en svært vanskelig og usikker tid på grunn av pandemien. Gode og trygge overganger var ikke like lett å få til på alle skoler, og det ble heller ikke prioritert over alt. Fysiske møter med skolen på våren ble ofte avlyst, og på høstens første skoledag fikk mange foreldre ikke engang lov til å bli med førsteklassingen inn på skolen, på grunn av smittevernhensyn. Eldre barn opplevde tilsvarende utfordringer ved overgangen til ungdomsskole og videregående skole.

Men nå, dere. Nå har vi grunn til å kreve at skoleeierne igjen prioriterer å sørge for overgangsløsninger som trygger barn og unge. Forskningen støtter også opp om den avgjørende betydningen overgangsfasene kan ha for den enkelte elev, og sammen med Foreldreutvalget for barnehager har vi derfor sørget for å få på plass et hefte i e-bokformat, fullt av tips som bidrar til å gjøre overgangen smidigere. 

Heftet finner du her: Har du barn som skal begynne på skolen?

Og i oversatte versjoner: Do you have children who are starting school?

overgang barnehagen.png

Vi må alle sørge for å benytte overgangsvinduet i 2021! Grip muligheten! Bruk foreldrestemmen din på skolen, si det høyt blant venner og jobb med det i FAU.

Vi har ikke råd til å la være! 

Marius Chramer, utvalgsleder FUG