I dag 20. november, på FNs internasjonale barnedag, skal den første DNA-kapselen bli lagret i Arctic World Archive på Svalbard.

I permafrosten ved frølageret blir DNA-versjonen av barnekonvensjonen dermed det første offisielle dokumentet som lagres på denne måten.

- Vi er svært stolte over å ha fått til dette, sier generalsekretær Camilla Viken, som nå befinner seg på Svalbard. Hun forteller at barnekonvensjonen er det andre dokumentet i verden som er lagret i syntetisk DNA.

Marianne Dahlseng med Barnekonvensjonen i DNA
(Foto: FUG)

Kapsel nummer to

Camilla Viken hadde med seg kapsel nummer 2 av totalt 10, da hun møtte kontorsjef for FUG og FUB, Marianne Dahlseng i Oslo forleden.

Den første kapselen fikk ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

- Vi takket selvsagt ja til å støtte denne kampanjen da vi ble spurt. Barna er det viktigste vi har. Barnekonvensjonen skal både beskytte barna og gi dem rettigheter. Den må ligge til grunn for alt arbeidet vi gjør mot barna og de unge, og vi ønsker å vise at vi stiller oss bak dette, sier Marianne Dahlseng.

Hun mener det er viktig å markere 30 års dagen for barnekonvensjonen, for å spre kunnskap og oppmerksomhet rund dette lovverket til alle som jobber med barn og unge.

- Dette er en original måte å markere et viktig jubileum på. Den sikrer konvensjonen for all fremtid. Vi ønsker UNICEF lykke til med markeringer videre! sier Dahlseng.

DNA-kapsel nr 2 hos FUG
(Foto: FUG)

Barnas rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble enstemmig vedtatt av verdens ledere under FNs generalforsamling 20. november 1989.

Barn er en sårbar og utsatt gruppe, og selv om alle menneskerettighetskonvensjoner også gjelder barn, så man et behov for en klargjøring av hvordan rettighetene skal anvendes overfor barn.

Her er videoen som viser hvorfor og hvordan UNICEF ville sikre barnekonvensjonen for all fremtid. Her kan du selv være med å sette din signatur.

I tillegg til Svalbard-arkivet skal kapsler også gis til blant annet Kongen, statsministeren og UNICEFs kontor i New York. Kapsel nr. 2 skal ha tilhold hos Unicef i Oslo.

Barnekonvensjonen i DNA-format
(Foto FUG)