Svar:

Alle barn har rett på tilpasset opplæring. Dette gjelder også elever som trenger utfordringer.

Snakk med kontaktlæreren som leksene, og hør hvordan dere kan hjelpe ditt barn sammen. 

Her er noen lenker der du kan hente inspirasjon og støtte: