Tett samarbeid mellom rektor og FAU

Bjøråsen skole i Oslo har slitt med et dårlig læringsmiljø i lengre tid, og i et innlegg i VG slo rektor alarm om ungdomskriminalitet. Da tok elevene, foreldrene og skolen sammen grep om situasjonen, og har klart å snu barna og ungdommenes miljø på bare noen måneder. Gjennom FAU blir foreldre organisert til flere grupper og aktiviteter som kommer elevene til gode. I juryens begrunnelse til FAU-prisen står det: 

FAUs samarbeid med skoleledelsen og resten av foreldregruppen ved Bjøråsen skole, bidrar til et bedre skolemiljø og fremmer sosiale bånd. Gjennom FAU organiserer foreldre og foresatte utallige og frivillige aktiviteter ved skolen utenom skoletid. Denne innsatsen bidrar til nettverksbygging og integrering, noe som igjen skaper inkludering og mangfold.

Les hele juryens begrunnelse

Jevnlige møter

I tillegg organiserer FAU jevnlige møter med foreldrene, noe som gjør at folk blir kjent, og alle kan være med på å bygge det gode fellesskapet - og alle bidrar med det de kan.

Fra vold, rus og kriminalitet til et godt skolemiljø

Arbeidet ved Bjøråsen skole er inspirert av Community schools i USA, der nærskoler også er aktivitetssentre. Innsatsen har også fått oppmerksomhet gjennom fagtiddskriftet Utdanningsnytt

Her er tiltakene som skolen, elevene og FAU har satt i verk: 

  • Gratis frokost og lunsj, servert av foreldre
  • Mattehjelp, fordi dette var noe elevene ønsket
  • Idrettslinje med morgentrening og frokost to dager i uka - for alle
  • En kunst- og håndverkslinje er i planleggingsfasen