Det er viktig at elevene føler at læreren liker dem, aksepterer den de er, og respekterer meningene og handlingene deres. Elevene trenger også å få praktisk og faglig støtte for å trives på skolen og få lyst til å lære.

Forskning viser at jo eldre elevene blir, desto viktigere blir er det for dem å føle at de hører til på skolen. Samtiditd viser forskningen ogsåat jo eldre de blir, desto svakere blir følelsen av å høre til. Derfor er det ekstra viktig at lærerne fortsetter å jobbe med å støtte elevene når de blir eldre, klassene blir større, kravene til hva elevene skal kunne og lære, er større, elevene kommer i puberteten, og den sosiale situasjonen forandrer seg. Ungdommer trenger mye støtte og veiledning fra foreldre og lærere (Les mer på psykologisk.no)

I klasser/grupper hvor lærerne og elevene stoler på hverandre og er trygge, er det mindre mobbing og krenkelser. Disse lærerne får ofte også et bedre forhold til foreldrene, som dermed kan støtte barna sine bedre.

Å skape et godt miljø i klassen, der læreren har et godt forhold til hvert enkelt barn, handler også om klasseledelse. Utdanningsdirektoratet har utviklet et eget materiell for å hjelpe lærere med å utvikle klasseledelse.

 

Tips til foreldre

  • Vær aktiv i ditt barns skolehverdag. Delta på sosiale arrangementer, foreldremøter og utviklingssamtaler
  • Snakk med kontaktlærer om klassemiljø og spør om hvordan hun opplever miljøet i klassen, hva som er utfordringene og hva som gjøres for å gjøre det bedre. Spør også om hva dere foreldre kan hjelpe til med og snakk om det på foreldremøter
  • Snakk med ditt barn om klassemiljøet, om hvordan han har det på skolen. Snakk også om hvordan alle kan hjelpe til at miljøet blir bedre
  • Opplever ditt barn problemer med klassemiljøet eller opplever krenkelser? Snakk med kontaktlærer, sosiallærer – de har plikt til å følge opp deg og ditt barn raskt, innen 5 dager. Les mer om dette