Svar:

Noen skoler har en begrenset kapasitet på datavaresiden og det trådløse nettverket. Dette kan føre til mangelfull opplæring i bruk av Word, Excel, Power Point og Internett. Skolene flest vil da se positivt på at elevene har med seg sitt eget utstyr i forbindelse med opplæring i datateknologi.

Opplæringsloven er imidlertid tydelig på at skolen skal være gratis for alle elever. Verken foreldre eller elever skal føle seg presset til å kjøpe skolemateriell eller gjøre sine private eiendeler tilgjengelige i forbindelse skolens læringsaktiviteter.

Kommunens/skolens økonomi skal ikke være en belastning for foreldrenes private budsjett og elevenes læring. Det er derfor hensiktsmessig at foreldre enkeltvis eller helst gjennom FAU og Samarbeidsutvalget /Driftsstyret tar opp denne saken med skolen for å finne en god løsning på det.

Les mer om digitale læremidler