En håndbok for samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen basert på det treårige prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen". Les om prosjektet

Last ned

60 sider, A4, PDF

Broer mellom hjem og skole (bokmål) 3. utgave 2010