Svar:

Vi får mange henvendelser om det du tar opp. Årsaker til at en del foreldre kvier seg for å ta verv, kan nok være at de enten har det for travelt eller er usikre på hva som forventes av dem i vervet. Vi anbefaler deg at du tar dette opp med rektor og i sittende FAU.

FAU er et rådgivende organ som gir foreldre gode muligheter til å påvirke skolens drift, miljø og utvikling. FAU kan ikke bestemme, men gir råd. Det er foreldrene som kjenner barna best, og gjennom FAU kan foreldre sammen løfte frem saker som er viktige for elevene og foreldregruppen.

Vi råder deg til å ta dette opp med skolens ledelse. Sammen med FAU og andre foreldre kan dere prøve å skape begeistring for det å engasjere seg. Fremhev hvor mye dette betyr for barna og barnas skolemiljø. I tillegg opplever de aller fleste som tar på seg verv at de får mye igjen for det selv, og får et foreldrenettverk.

Det er lurt å starte rekruttering tidlig, både til FAU og til vervet som leder av FAU. Da kan den som skal overta få litt tid til overlapping og opplæring. Noen FAU har som fast regel at den som blir valgt til nestleder, rykker opp til leder ved neste valg.