Da FUGs rådgiver Kjersti Falck holdt foredrag for vordende førsteklasseforeldre på Åsgård skole i Ås i fjor, manglet det ikke på iver og gode begrunnelse for å melde seg til verv.

- Ja takk, svarte pappaen til Gard, Tord Reistad, da rektor trengte en til å sitte i FAU.

- Jeg angret på at jeg aldri tok verv i barnehagen. Derfor meldte jeg meg nå, sa Tirill Thorbjørnsen, mammaen til Thea.

- Jeg satt i FAU i barnehagen og vil derfor fortsette her på skolen, sa Eileen Arvidsson-Andresen, mor til Erika Sofie.

Mens Trude Miljeteig Ingebrigtsen, mor til Nora, syntes det å ta et verv hørtes spennende ut.

Foreldregruppe fra Åsgård skole
Foreldregruppe fra Åsgård skole

Medvirkning

Forskning viser at når du bryr deg om skolehverdagen til barnet ditt, både trives og lærer han/hun bedre. Det betyr ikke at du skal kunne forstå og hjelpe til med alle leksene, men ha en positiv holdning til skolen og utdanning.

I tillegg kan foreldre altså ha medvirkning på skolens drift og miljø ved å påta seg et verv i skolens råd eller utvalg. Ikke alle er dessverre like positive som foreldrene i Ås.

FUG har laget en liste med åtte gode grunner til å kikke OPP i foreldremøter. Her gir vi gode argumenter for nettopp å snu valgene fra å være en klam opplevelse på foreldremøte til å se på dette som en gyllen anledning til å bidra positivt.

Skolen skal lære opp

I følge Opplæringsloven er skolene pålagt å ha et FAU – foreldrenes arbeidsutvalg. Også SU (samarbeidsutvalg) og/eller SMU (skolemiljøutvalg) skal skolene ha, noen steder er funksjonene slått sammen.

Klasse/trinnkontakter er ikke lovpålagt, men svært mange har dette i tillegg til å ha foreldre i FAU og SU/SMU. I større byer har man et driftsstyre i stedet for SU.

- Det er skolen som den profesjonelle part som skal ta initiativ til arbeidet i råd og utvalg og som skal lære foreldrene opp i hva vervene går ut på, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun er opptatt av at foreldre skal være mer enn bare festarrangører og kaffekokere. Men samtidig er det heller ikke gitt at alle foreldre vil eller har mulighet til å ta verv.

- Det at de engasjerer seg i skolen og barnets skolehverdag er uansett det viktigste, legger hun til. 

Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller
Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller

Fedre må på banen

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet beskriver en typisk engasjert forelder slik:

- Det er moren som stiller i foreldresamtale med læreren om den litt «problematiske» sønnen som faren er på fotballtrening med.

Han mener altså at det er typisk at det er mødrene som engasjerer seg i barnas skolehverdag mens fedrene heller deltar på idrettsbanen.

- Det er mulig Nordahl har rett. Vi kan uansett slå fast at alle foreldre er viktige for barna sine. Fedre er viktige forbilder også når det gjelder skole og utdanning, derfor er det avgjørende å få på dem på banen på skolens arenaer, sier Gunn Iren Müller.

Se FUGs filmer om hvorfor foreldre engasjerer seg i barnas skolehverdag.