Svar:

Det er viktig at lærerne samarbeider, slik at mengden hjemmearbeid blir godt fordelt og ikke går ut over elevenes trivsel og mestring.

Snakk med kontaktlæreren og gjerne foreldre-/klassekontakt og be dem snakke med lærergruppen om dette.

Fortell gjerne om det er noen fag som er mer utfordrende enn andre.