Larvik kommune

I Larvik kommune har de inkludert oppførsel på digitale medier i ordensreglementet. De skriver (utdrag fra ordensreglementet):

Elevene skal:

  • vise nettvett
  • ikke ta bilder av ansatte og medelever uten samtykke
  • ikke publisere informasjon som krenker enkeltpersoner eller grupper
  • bruke digitalt utstyr til skolerelaterte aktiviteter i samarbeid med læreren
  • ikke laste ned ulovlig materiale fra Internett så som pornografisk, rasistisk og annet
  • materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk

Les hele ordensreglementet (pdf)

Leknes skole

Ordensreglementet på Leknes skole har inkludert det digitale i det øvrige ordensreglementet knyttet til elevenes oppførsel. De har også utarbeidet god informasjon om hva som skal skje dersom elevene bryter ordensreglementet.

Les hele ordensreglementet for Leknes skole

Nedre Eiker kommunes ordensreglement for SFO

Nedre Eikers ordensreglement for SFO omhandler også overgangen mellom skole, SFO og fritiden: 

Mobbing eller andre krenkelser vil kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement selv om krenkelsene skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden dersom de er foranlediget av skolesituasjonen og setter preg på den. Det omfatter også digital mobbing/krenkelser.

Les hele ordensreglementet for Nedre Eiker kommune (pdf)

Ski videregående skole

Ved Ski videregående skole er digital mobbing og trakassering en del av ordensreglementet: 

  • Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd.
  • Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.

Les hele ordensreglementet for Ski videregående skole