Svar:

Det er flott at du grip fatt i at din son mobbar. Prøv først å finne ut kva som skjer, og unngå trusler som berre får barnet til å teie. Fokuser på mobbinga og ikkje på barnet og ver løysingsorientert.

 

Samarbeid med barnet ditt

Målet ditt skal være å samarbeide med barnet uten å bygge opp motstand. Unngå å påføre barnet skyldfølelse, men få barnet til å føle seg ansvarlig. 

Ta kontakt med skolen og vis at du ønsker å samarbeide. Sammen kan du, de andre foreldrene, skolen og elevene finne gode løsninger. 

Du finn meir om dette i heftet til FUG: "Stopp mobbing – gode råd til foreldre" og hos Utdanningsdirektoratet

 

Du skal handle!

 • Hold hodet kaldt – unngå å overreagere
 • Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet oppfatter av det som skjer
 • Beskriv hvordan du ser situasjonen, og hva du mener om den
 • Forklar klart og tydelig at det er i orden å forsvare seg selv, men ikke å mobbe
 • Forklar hvordan det mobbede barnet har det
 • Kontakt straks skolen og finn ut hvordan barnet oppfører seg på skolen
Ikke vent til neste konferansetime, foreldresamtale eller foreldremøte. Be skolen følge opp, be om samarbeid mellom deg og skolen og mellom deg og andre foreldre. Hold hverandre løpende orientert om utviklingen.
 

På lengre sikt

 • Vurder hva barnet gjør, og hva barnet får ut av det
 • Prøv å se episoden fra det mobbede barnets side
 • Få barnet til å gjøre det godt igjen på en eller annen måte
 • Prøv å oppmuntre barnet til en fritidsyssel der barnet kan trives
 • La barnet være sammen med større og mer rolige barn
 • Ros god oppførsel når andre barn er til stede
 • Tilbring tid sammen, du og barnet eller dere som familie
 • Gi mer oppmerksomhet til barnet ditt
 • Vær bestemt, men rettferdig. Straff gjør problemet verre, så du bør heller vurdere å inndra noen av barnets privilegier
 • Hjelp barnet ditt til å finne bedre måter å løse problemer på

Se på deg selv!

Kan det være at du, uten selv å ville det, har oppmuntret til mobbing?

Kanskje ved å

 • unnlate å ta mobbing alvorlig
 • si "slutt med å sladre" eller "forsvar deg selv"
 • legge skylden på det barnet som blir mobbet
 • baktale eller snakke nedsettende om andre
 • delta med erting og kallenavn for gøy
 • være sarkastisk
 • være urettferdig
 • henge ut barnet i andres påhør