Barna selv er de som skal være sammen hver dag. Selv om det er de voksne som har ansvaret for å lage strukturer, rutiner, holde seg oppdatert og på den måten lage rammene for skolemiljøet, er det barna som skal ha det bra sammen. 

Det er lurt at skolen involverer både enkeltelever, klasser, trinn og Elevrådet i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Hvis barna selv får være med å lage aktiviteter, blir bevisste på å ha omsorg for og hjelpe hverandre, lærer å inkludere i lek og ikke utestenge, er de med på å bygge et godt skolemiljø. 

Ingen utenfor - en ressurs fra Redd Barna til aktiv elevmedvirkning i arbeidet med et godt skolemiljø

Si fra til en voksen!

Noe av det viktigste barna kan gjøre selv er å si fra til en voksen hvis de selv eller noen de kjenner opplever mobbing eller krenkelser eller blir holdt utenfor av andre. Da er det viktig at de voksne lytter og tar dem på alvor. Å stå opp for andre kan kreve mot og kan være vanskelig. Dette er noe som kan trenes opp gjennom aktiviteter. 

Elevene er viktige i råd og utvalg

Elevene jobber også sammen i Elevrådet som skal være representert i Skolemiljøutvalget (SMU). De skal på egenhånd og sammen med foreldrene og skolen jobbe for et godt og trygt skolemiljø.