Elevmedvirkning handler om at alle elever skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag. Det finnes ingen snarveier til god medvirkning i skolen, men man kommer langt med systematisk arbeid over tid og en klar intensjon om å lykkes.

Medvirkning i form av å bli hørt, oppleve at man har verdi og få bidra, fremmer både helse, trivsel og læring.

Dette heftet er til dere som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig. Dere vil også finne konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på deres skole. Vi håper dette heftet kan være til inspirasjon og gi hjelp og ideer til arbeidet med elevmedvirkning i skolen.

Last ned: Elevmedvirkning, Å bli inkludert, verdsatt og hørt (bokmål)