En god skolehverdag for alle elever henger igjen sammen med at skolen må legge til rette for at alle skal kunne lære, utfordres og mestre på sitt nivå. 
 
Innspillene våre kan leses i flere saker her i nyhetsbrevet.

NOKO-deltakerne Oslo 2019
NOKO-deltakerne i Oslo 2019

Internasjonalt samarbeid

Det er ikke over før det er over, så sittende FUG-utvalg står på til siste slutt. I desember har vi vårt siste utvalgsmøte og vil bli avløst av et nytt utvalg for de kommende fire år. 
 
I slutten av september var vi vertskap for den nordiske sammenslutningen av foreldreforeninger, NoKo. Det var to spennende dager med blant annet grundig informasjon om Stoltenbergutvalgets rapport om forskjeller mellom jenter og gutter i skolen.
 
I november deltar både nestleder Ole Petter Østerbø og jeg på vårt siste møte med den Europeiske foreldreforeningen (EPA). Begge fora har gitt oss mye nyttig informasjon og mange gode kontakter, både for felles arbeid og til inspirasjon for egne prosjekter

Inn i lærerutdanningen

Vi fortsetter vårt utrettelige arbeid for å sikre at hjem-skolesamarbeid må få større plass i lærerutdanningene. I neste uke vil jeg møte, om ikke hele, så i hvert fall deler av Forsknings- og utdanningskomitéen for å snakke om hvordan vi kan sikre at et pilotprosjekt omkring dette temaet kan komme godt i gang. 
 
Et godt hjem-skolesamarbeid er helt avgjørende for at alle elever møtes der de er og får oppleve både mestring og trivsel i skolen. 
 
En god skolering i hvordan dette samarbeidet best håndteres, vil gi både nye og gamle lærere økt kunnskap om foreldresamarbeid. Det kan sikre at de blir trygge i sin rolle som den profesjonelle parten i samarbeidet.

 Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller
FUG-leder