Svar:

Bussjåføren er en ansatt som regelmessig oppholder seg på skolen (utvidet tolkning av skolen inkl. skoleveien) og yter en tjeneste for skolen og elevene (utvidet tolkning av personkrets). Det vil si at bussjåføren er omfattet av aktivitetsplikten som en ansatt på skolen, som plikter å følge med, varsle og gripe inn, jf. bestemmelsens første og andre ledd.

Bussjåførens aktivitetsplikt vil, som for alle andre ansatte i skolen, vurderes ut fra hans eller hennes rolle, oppgave og posisjon, og det vil være et differensiert ansvar etter dette. Vi gjør likevel oppmerksom på at bussjåførens hovedoppgave vil være å følge med på veien og sørge for at elevene kommer seg trygt til og fra skolen.

Det er sentralt at bussjåførene blir informert og orientert om aktivitetsplikten og hva som kan forventes av dem i denne sammenheng. (Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, sept 2017)