Svar:

Ja, skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Men det er ikke obligatorisk å delta, og det er ikke en del av KRLE-faget.

I sin anbefaling skriver Utdanningsdirektoratet at elevene må melde seg aktivt på skolegudstjenester på lik linje med alternative tilbud. De anbefaler at skolene organiserer en samtidig påmelding til disse. 

Direktoratet presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste. I opplæringsloven § 2-3a om fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa, er følgende setning viktig: 

"Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.​"

Les om fritak fra undervisningen