Svar:

Vi forstår at det kan vekke både begeistring og frustrasjon at elevene starter kl. 10 og 10.30. Det er faktisk regulert, men ikke veldig bastant. I opplæringsloven § 2-2 står det at departementet kan gi forskrifter, og det står hvor mange uker det skal være undervisning.

I forskrift til opplæringsloven § 1-6 er det litt mer presist. Her står det at undervisningen vanligvis ikke skal begynne før 8 eller slutte etter 15.30. Konsekvensen av at de begynner så sent, må jo være at de slutter tilsvarende sent. Men det blir jo et tolkningsspørsmål om hva det betyr når det står ”i regelen”. Noen ganger kan de slutte senere, men hvor ofte?
 
Det er skolen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer endelig rammene for skoledagen, men dere som foreldre skal bli hørt og det dere sier, skal tas med i helhetsvurderingen. Nå har dere i alle fall klarhet i hva loven sier om dette.