Svar:

Nei, søskenprioritet er ikke en rettighet, men mange kommuner har likevel laget retningslinjer for dette. 

FUG mener at kommunene og skolene bør sikre prioritet til søsken, særlig i forbindelse med endring av skolekretser.

Les FUGs prinisppnotat om søskenprioritet