Både for elever, foreldrene og skolen er det å bli kjent med hverandre tidlig i skoleåret viktig.

Når foreldrene begynner å snakke sammen og finner litt mer ut om hverandre og hverandres barn, er det også lettere både å stille i neste foreldremøte og å ta opp spørsmål man lurer på.

Deltakere
(Arkivfoto: FUG)

Valg av representanter

Forskning viser at når du bryr deg om skolehverdagen til barnet ditt, både trives og lærer han/hun bedre. Det betyr ikke at du skal kunne forstå og hjelpe til med alle leksene, men ha en positiv holdning til skolen og utdanning.

I tillegg kan foreldre ha medvirkning på skolens drift og miljø ved å gå inn i et verv i skolens råd eller utvalg.

Ikke alle foreldre kan eller skal påta seg verv. Men det er en unik mulighet for foreldre til å bety en forskjell for barnas skolemiljø. Og er barna trygge og trives, lærer de også bedre.

Foreldre teller i skolen banner

Åtte gode grunner

FUG har laget en liste med åtte gode grunner til å kikke OPP i foreldremøter.

Her gir vi gode argumenter for nettopp å snu valgene fra å være en klam opplevelse på foreldremøte til å se på dette som en gyllen anledning til å bidra positivt.

I følge Opplæringsloven er skolene pålagt å ha et FAU – foreldrenes arbeidsutvalg. Også SU (samarbeidsutvalg) og/eller SMU (skolemiljøutvalg) skal skolene ha, noen steder er funksjonene slått sammen.

Klassekontakter er ikke lovpålagt, men svært mange har dette i tillegg til å ha foreldre i FAU og SU/SMU. I større byer har man et driftsstyre i stedet for SU.

Gunn Iren Müller på stand Arendalsuka
Gunn Iren Müller (Foto: FUG)

Skolen skal lære opp

- Det er skolen som den profesjonelle part som skal ta initiativ til arbeidet i råd og utvalg og som skal lære foreldrene opp i hva vervene går ut på, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun er opptatt av at foreldre skal være mer enn bare festarrangører og kaffekokere. Men samtidig er det heller ikke gitt at alle foreldre vil eller har mulighet til å ta verv.

- Det at foreldre engasjerer seg i skolen og barnets skolehverdag er uansett det viktigste, legger hun til.

Her er tips for å få til et godt foreldremøte.
 

Fedre engasjerer seg
(Foto: Snøfallfilm)

Fedre må på banen!

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen Innlandet beskriver en typisk engasjert forelder slik:

- Det er moren som stiller i foreldresamtale med læreren om den litt «problematiske» sønnen som faren er på fotballtrening med.

Han mener altså at det er typisk at det er mødrene som engasjerer seg i barnas skolehverdag mens fedrene heller deltar på idrettsbanen.

- Det er mulig Nordahl har rett. Vi kan uansett slå fast at alle foreldre er viktige for barna sine. Fedre er viktige forbilder også når det gjelder skole og utdanning, derfor er det avgjørende å få på dem på banen på skolens arenaer, sier Gunn Iren Müller.

Se FUGs filmer på mange språk om hvorfor det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas skolehverdag.

Lykke til!