Svar:

Klasselister er offentlige og kan deles med foresatte. Offentlighetsloven regulerer dette og gjelder også for skoler. Dersom det er informasjon som enten direkte eller indirekte røper taushetsbelagt informasjon, så skal skolen ikke dele dette.

Opplysninger om hvem som har foreldreansvar for et barn er som hovedregel ikke taushetsbelagt, det samme gjelder vanlige kontaktopplysninger. Man kan likevel som forelder/foresatt be om at skolen ikke deler slik informasjon på f.eks. klasselister. De fleste skoler har rutiner hvor de spør foreldre om tillatelse til å dele kontaktinformasjon, og det mener FUG er en god måte å løse det på.  

Les mer om personvern i grunnskolen

Les om personvern i videregående skole 

Les mer om foreldreansvar og rett til informasjon.

Datatilsynet har anbefalt at klasselister, kontaktinfo til foreldre etc ikke legges ut på nett. Les mer