Svar:

Ja, skoleeier er forpliktet til å sørge for ulykkesforsikring for elevene i kommunen. Forsikringen gjelder på skolen (i skoletida), på skoleveien, på skoleturer, idrettsdager, leirskole og andre arrangement som skolen er ansvarlig for.

Les om forsikring i grunnskolen

Les om forsikring i videregående skole