Svar:

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Den obligatoriske elevforsikringen dekker dermed ikke skade på briller og andre eiendeler. Noen skoler har ordninger hvor elever får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har. Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på briller og andre eiendeler må vurderes etter de vanlige erstatningsrettslige reglene. For gjenstander som foreldrene og elevene selv er ansvarlige for må de tegne en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen. 

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som skolen burde ha stoppet, kan man be skolen om erstatning. Det samme gjelder hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom. 

Les om forsikring

Les om erstatning for nettbrett