Svar:

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Dersom en elev for eksempel har fått ødelagt brillene under aktivitet på skolen, kan de foresatte søke Nav om å få dekket utgiftene til nye briller.

Andre gjenstander er foreldrene og elevene selv ansvarlige for, og de må derfor tegne en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen. 

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakasseringsom skolen burde ha stoppet, kan man be skolen om erstatning. Det samme gjelder hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom. 

Les om forsikring

Les om erstatning for nettbrett