UNG11 i Drammen

Oda og medelev Kathrine har begge slitt med presentasjonsangst i ungdomsskolen. En av dem ble ledd av på 7. trinn da hun la frem noe for klassen og siden da har hun vegret seg. Nå kommer tryggheten gradvis tilbake i en liten gruppe med flere i samme båt. 

- Dette er et tilbud til modige unge som av ulike grunner ikke er klare for å begynne på videregående, fortalte Monica Søhus da FUG-utvalget besøkte Drammen kommune 29. november:

Monica Søhus og Esther Eriksen
(Foto: FUG)

Hindre frafall

FUG fikk høre om UNG11 som er et av fire forsterkningstiltak i Læreløp Drammen. Tilbudet om et ellevte skoleår ble innført i 2017 etter modell fra Finland for å hindre utenforskap og frafall i videregående. Ni elever valgte da tilbudet. I år går 16 elever på UNG11.

- Det har hele tiden vært viktig for kommunene at dette ikke skal være et ”taperår”, som det gamle 10. klasse-året. Det skal ikke være knyttet til en spesiell skole og det skal være frivillig å søke, sier Esther Eriksen.

Kathrine og Oda
(Foto: FUG)

- Gjør morsomme ting

Ung11 har to overordnede målsettinger:

1. Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.
2. Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.

Undervisningen er variert og følger ikke et vanlig skolepplegg.

- Vi gjør morsomme ting, sier Oda og Kathrine og gir som eksempler gruppeoppgaver og teaterbesøk. Lokalene i Drammen er moderne og tiltalende med bordtennis og sjakk i fellesrom og fin kantine.

- Vi ser og følger opp den enkelte elev og hjelper den med å bli kjent med seg selv og å støtte dem i deres utfordringer, sier Monica Søhus.  

Her ser du hvem som kan søke på UNG11.

Kantina UNG11
(Foto: FUG)

Kvalitetsplan

Kunnskapsdepartementet medfinansierer en følgeevaluering av prosjektet.

Drammen kommune har hatt en lavere prosent av elever som har begynt på videregående skole enn landet for øvrig, og de har også hatt en lavere prosent som har gjennomført innen fem år enn landsgjennomsnittet.

Kvalitetsplanen 2016-2020 inneholder fire forsterkningstiltak: Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier, Aktivitetsskole, Sommerskole og Ung 11.