Fag- og timefordelingen på videregående skole er beskrevet nærmere i rundskriv fra Utdanningsdirektotatet Udir 1-2018

Fylkeskommunene er fri til å legge opp fag og timefordelingen i faste fag for sine videregående skoler. Alle elever skal ha de samme fagene med tilhørende timetall, men fagene kan bli lagt på andre trinn enn den nasjonale fordelingen (les om dette i rundskrivet Utdanningsdirektoratet Udir-1-2015). ​

Fylkeskommunene kan også bestemme selv når skoledagen skal starte og slutte eller hvordan de ønsker å organisere undervisningen, så lenge elevene får oppfylt sin rett til opplæring.

Eksamen

Når det gjelder eksamen har forskrift til opplæringsloven (§ 3-28a og 4-21a) egne bestemmelser. Les om dette hos Utdanningsdirektoratet