Rektor har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid mellom skolen og alle foreldrene, og for at elevene får være med og påvirke skolehverdagen. Hun skal sørge for at det etableres:

Foreldrerepresentanter i FAU og SMU

​FAU og SMU skal være konstruktive samarbeidspartner for skolen, gi skolen råd og fortelle skolen om foreldrenes og elevenes opplevelser og erfaringer.

Foreldrerepresentantene i FAU og SMU kan bidra til et godt skolemiljø på flere måter. De kan

  • gå gjennom resultatene fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, diskutere dem med skolen og foreslå tiltak som foreldrene kan gjennomføre
  • uttale seg om skolens handlingsplaner og strategier for skolemiljø, folkehelse, kommunikasjon med foreldre og andre temaer
  • støtte elevrepresentantene og elevrådet i deres arbeid
  • invitere elevrådet inn på faste møter for å høre hvordan elevene opplever skolehverdagen
  • hjelpe skolen og elevrådet med å søke økonomisk støtte til skolemiljøtiltak
  • arrangere temamøter om skolemiljø, nettvett, foreldrerollen eller folkehelse for alle foreldrene og skolen sammen
  • arrangere sosiale arrangementer som kan engasjere mange foreldre
  • etterspørre planer og tiltak fra skolen
  • være en konstruktiv, men kritisk samarbeidspartner for skolen og gi skolen innblikk i hva som er viktig for foreldrene i arbeidet med skolemiljø

Les hva FAU ved Grålum skole skrev til alle foreldrene for å få dem til å forstå hvor viktige foreldrenes oppførsel, holdninger og utsagn er for å forebygge mobbing.