Svar:

Det er mange måter å starte en diskusjon på, men vi har forslag på noe som er laget nettopp for det du spør om.

Kjetil og Kjartan har laget 9 tips mot mobbing med en film på noen få minutter til hver av tipsene. Der har de spilt inn mobbeepisoder som egner seg godt til å starte en diskusjon, så her har dere stoff til 9 diskusjoner. I tillegg er det laget en litt lengre film (ca 20 min) som egner seg til diskusjon på foreldremøte.

Både dubestemmer.no og Redd Barna har gode diskusjonsopplegg og filmer om mobbing tilpasset ulike aldergrupper, både om tradisjonell mobbing og om nettmobbing