Svar:

Det er mange måter å starte en diskusjon på, men vi har forslag på noe som er laget nettopp for det du spør om.

Kjetil og Kjartan har laget 9 tips mot mobbing med en film på noen få minutter til hver av tipsene. Der har de spilt inn mobbeepisoder som egner seg godt til å starte en diskusjon, så her har dere stoff til 9 diskusjoner. I tillegg er det laget en litt lengre film (ca 20 min) som egner seg til diskusjon på foreldremøte.

Både dubestemmer.no og Redd Barna har gode diskusjonsopplegg og filmer om mobbing tilpasset ulike aldergrupper, både om tradisjonell mobbing og om nettmobbing

FUG har også tips til eget materiell om mobbing. Heftet Stopp mobbing (revidert 2019) har mange praktiske og matnyttige tips til foreldre både om forebygging og håndtering av mobbing hjemme og på skolen.

I tillegg har vi vært med å lage et diskusjonsopplegg om skolemiljø beregnet på de ulike rådene og utvalgene på skolen.