Svar:

Ja, det gjør det.

I 2015 ble nedsatt et regjeringsoppnevnt utvalg for å kartlegge tilbudet til evnerike barn. Dette kan du lese mer om på www.josendalutvalget.no

Her er noen eksempler:

  • Våre evnerike barn Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen, Høyskoleforlaget, 2011
  • Elever med akademisk talent Ella Cosmovici Idsøe, Cappelen Damm, 2014
  • Talent i skolen: identifisering, undervisning og utvikling Kirsten Baltzer, Ole Kyed, Poul Nissen, Kjell Skogen, Pedagogisk Psykologisk Forlag, 2012

Trenger du mer informasjon om evnerike barn og jobben som gjøres for disse, kan du lese om dette på www.lykkeligebarn.no og krumelurebloggen.no

Du kan også lese mer på Mensa sine nettsider.

Les om Barns rett på tilpasset opplæring