Svar:

Stortinget har bestemt at det skal innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er

  • fra høsten 2018: minstenorm for gruppestørrelse 2 per trinn (ordinær undervisning) på maksimalt 16 på 1.–4. trinn og maksimalt 21 på 5.–10. trinn.
  • fra høsten 2019: minstenorm for gruppestørrelse 2 på maksimalt 15 i 1.–4. trinn og maksimalt 20 i 5.–10. trinn.

Skolene skal ha noe frihet til å bestemme fordeling av klasseressurser, så lenge de i gjennomsnitt ikke overstiger minstenormen.

Det skal fortsatt være slik at klassene eller gruppene ikke må være «større enn det som er pedagogisk eller trygt forsvarlig» (opplæringsloven § 8-2). Det viktigste er at elevene har det bra og får et godt læringsutbytte. Dette er viktigere enn økonomiske ressurser og plass.

Les om elevens fysiske læringsmiljø