Svar:

Det står ikke noe i loven om hvordan FAU skal velges eller hvor lenge de som velges, skal sitte i FAU.

Derimot står det i loven at foreldrerådet, som består av alle foreldrene på skolen, velger et arbeidsutvalg (foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU). Det vil være ulikt fra skole til skole hvordan FAU settes sammen. Noen steder består FAU av en representant fra hver klasse, andre steder velges FAU på møte der alle foreldrene er samlet til foreldrerådsmøte. Det som er viktig, er at FAU har vedtekter der det står hvordan man velger.

Det kan være lurt å velge FAU-representanter for to år og velge halvparten hvert år. Når ikke alle er nye samtidig, vil det sikre en kontinuitet i arbeidet. Man opparbeider en kompetanse det første året som kan komme til nytte det andre. Spesielt på ungdomstrinnet kan dette være viktig.