- At vi voksne følger med og kjenner til de kanalene barna våre bruker er helt nødvendig for å kunne snakke med dem om trygg bruk på nett. Digital dømmekraft er rett og slett blitt en grunnleggende ferdighet som både skolen og vi foreldrene må ha mer kunnskap om, sa Müller.

På seminaret ble duken presentert og prøvd ut i grupper. Mobbeombud Bodil J. Houg fra Buskerud fylkeskommune fortalte om bakgrunnen:

Hol kommune hadde en periode store utfordringer i skolemiljøet, der de voksnes oppførsel i kommentarfeltet på Facebook blant annet var kritikkverdig. Skolesjefen tok initiativet til å lage en ”foreldreskole”, fortalte hun.

Gruppe tester dialogduken
(Foto: FUG)

Testet ut

Siden har ideen om en samtaleduk tatt form. Den er laget av Specifique og er testet ut i 16 Osloskoler foruten Hol og Kongsberg kommuner.

Målgruppen er foreldre til barn i småskolen, og målet er å involvere alle typer foreldre. Den skal brukes i grupper og ledes av en person med interesse for temaet. Det kan være kontaktlærer eller en forelder.

- Hensikten med duken er å få i gang samtaler mellom foreldre. Det å reflektere og snakke sammen gir direkte involvering og har bedre effekt enn et foredrag om temaet, mener Houg.

Gruppe 2 tester ut dialogduken
(Foto: FUG)

Må starte tidlig

Berit Andersen fra Medietilsynet presenterte utdrag fra den siste Barn og Medier-undersøkelsen. Et funn er at foreldre må starte tidlig nok med å vise interesse og engasjement for hva barna gjør på nett. I Norge har nesten alle 8 – 9-åringer mobil. Allerede i 9-årsalderen er barna svært aktive i sosiale medier. 

- Det er ofte mer uenighet mellom barna og foreldrene om tidsbruken på nett enn om hva de gjør der. 3 av 4 foreldre er ikke interessert i hva barna gjør på nett, sier Andersen.

Gunn Iren Müller mener både ”fake news”, kildekritikk og konsekvensen av å dele nakenbilder på nett er temaer som egner seg å snakke om, både i familien og foreldremøter. Dessuten er hun opptatt av foreldre som rollemodeller.

- Vi voksne er viktige rollemodeller og vår oppførsel og språkbruk både hjemme og på nett har stor betydning, sa hun. Flere av spørsmålene i duken utfordret både henne og samtalepartneren på egen adferd i sosiale medier. 

Bodil Houg og Berit Andersen
Bodil Houg og Berit Andersen (Foto: FUG)

Kommunene

Dialogduken skal brukes sammen med små filmer. Veiledningsmateriale finnes på dialogduk.no men selve duken må kjøpes. Dette er foreløpig kostbart.

- Vi håper på finansiell støtte. Tanken er at kommunene kjøper inn og distribuerer opplegget til skolene. Kommunene vil få skolering i bruken av mobbeombudene. Planen er å markedsføre opplegget via FAU, klassekontakter og kontaktlærere, sier Bodil Houg.

- Det er viktig med mer kunnskap og en felles forståelse av barnas digitale liv. Denne duken kan bidra til diskusjon mellom foreldrene og med de ansatte, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.