Elisabeth Strengen Gunder på FUGkonferansen
Elisabeth Strengen Gundersen (Foto: FUG)

Dette kommer frem i en undersøkelse Ipsos MMI har utført på oppdrag fra FUG. De som har svart er 1033 foreldre til barn mellom 6 og 16 år i grunnopplæringen. Undersøkelsen ble gjort i september i år.

- Her er det funn vi både er glad og mindre glade for. Noen av svarene kan vi nok også tolke litt ulikt, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Konstruktivt

Så mange som 80 % av foreldrene sier det passer svært godt eller ganske godt at de føler seg velkomne på skolen.

73 % svarer det passer svært godt eller ganske godt at de som foreldre oppmuntres til å holde kontakt med skolen. 20 % svarer litt.

74 % svarer at det passer svært godt eller ganske godt at barnet deres får konstruktive og gode tilbakemeldinger på skolearbeidet. 19 % svarer litt.

- Vi er selvsagt veldig glade for at såpass mange føler at de blitt tatt godt imot av skolen og er fornøyd med hvordan de selv og deres eget barn følges opp, sier FUG-lederen.

- Det er også flott at hele 74 % synes barnet deres får konstruktive tilbakemeldinger på skolearbeidet, men likevel er det 19 % som ikke mener de får det. Det er jo ikke godt nok. Vurderinger fra læreren av skolearbeid og lekser er viktig for videre læring og utviking i fagene, sier hun.

Voksne snakker sammen
(Foto: Colourbox)

Rektors rolle

65 % svarer det passer svært godt eller ganske godt at de blir hørt i spørsmål som gjelder barnets skolegang og læring. 24 % svarer litt.

- Dette kan vi ikke si oss helt fornøyd med. Slik jeg leser resultatet ser det ut til at informasjon og kommunikasjon styrt fra skolens side stort sett fungerer greit, utfordringene dukker opp i det foreldrene selv henvender seg til skolen. Det er mulig vi her kan trekke en parallell til de henvendelsene FUG får fra foreldre om dårlig kommunikasjon med skolen, sier hun. 

55 % svarer det passer svært godt eller ganske godt at rektor prioriterer samarbeid med foreldre. 24 % svarer litt, mens hele 21 % svarer passer ikke i det hele tatt eller vet ikke.

- Dette er jo ikke bra ved første øyekast, men siden de fleste foreldre har hyppigst og nærest kontakt med kontaktlærerne, spiller rektors rolle kanskje en mindre avgjørende rolle i skolehverdagen, sier Gundersen.

En tankevekker

- Likevel bør vi dvele litt mer ved dette svaret. Mange foreldre kontakter oss hvert år fordi de føler de ikke når fram til skolens ledelse med klager og bekymringer, for eksempel om mobbing. I slike saker må jo rektor kobles inn, og det er avgjørende at foreldrene blir lyttet til, sier hun.

En annen tankevekker er at 12 % av foreldrene ikke opplever at de får konkrete råd om hvordan de skal støtte sitt barns skolegang, 31 % svarer at dette kun passer litt.

- Dette er bekymringsfullt! Foreldrene må føle at de får konkrete tips og råd til hvordan de kan støtte sitt barn. Det er ikke meningen at foreldrene skal kunne barnets lekse, men de skal i alle fall vite hvor skoen trykker for å kunne gi barna oppmuntring, sier hun.

Har ikke innflytelse?

Av de 54 % av foreldrene som svarer at de har eller har hatt verv i skolens råd og utvalg, mener hele 52 % av disse at de hadde liten innflytelse i skolens drift og planer, 6 % svarer ingen. Bare 29 % svarer ganske stor.

- Dette er det mest tankevekkende funnet for oss. Om dette stemmer, viser det hvor viktig det er å avklare forventingene fra skoleledelse og foreldrene med verv når skoleåret starter.

- I Oslo-skolen skjer nettopp dette gjennom en standard som er utviklet og gjelder alle skolene i byen. Her er avklaring av forventningene mellom hjem og skole et sentralt punkt. Flere burde ha en slik, sier Elisabeth Strengen Gundersen.

I tillegg til avklaring av forventningene er det heller ikke tvil om at mange rektorer svikter sitt oppdrag med å gi tillitsvalgte foreldre en reell mulighet til å bidra i arbeidet for et bedre læringsmiljø, mener hun.

Far og sønn på skolevei
(Foto: Colourbox)

Pappa må på banen!

Undersøkelsen slår dessverre fast noe FUG lenge har vært opptatt av: at det fortsatt er mor som engasjerer seg i barnas skolehverdag og påtar seg verv.

- Vi sier det igjen: pappa må på banen, ikke bare på idrettsbanen! Her kan foreldre med fordel bytte roller, sier hun.
Les hele undersøkelsen her.

Finn Oslostandarden for hjem og skole her.

Se FUGs film og det å ta verv her