For barna er det viktigste:

Du som forelder er ditt barns viktigste støttespiller og rollemodell. Når du deltar i aktiviteter, tar initiativ, inkluderer og engasjerer seg i barnas skolehverdag, bidrar du til å skape et godt skolemiljø både for ditt eget og andres barn. Barna opplever mer læring og mestring i et godt skolemiljø.

Du kan hjelpe til med å sørge for at barna i en klasse/gruppe kjenner at de hører til. Når foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn, er det lettere å snakke om småting og skolemiljøet og å veilede barna når de er på besøk hos hverandre. 

Slik skaper du et godt klassemiljø

Vil du hjelpe til med å lage et godt klassemiljø? Her er noen tips:

 • Inviter venner/klassekamerater hjem
 • Inkluder hele klassen/gruppen, eller alle gutter eller jenter i feiringer
 • Delta i sosiale aktiviteter, vennegrupper og på foreldremøter. Når man kjenner hverandre litt er det lettere å snakke om ting og utveksle råd og erfaringer
 • Meld deg som klasse-/foreldrekontakt og foreldrerepresentant i FAU og andre utvalg
 • Snakk positivt om og med andre både hjemme og på nett
 • Vær en god rollemodell
 • Hjelp barna til å tenke på hvordan de kan være en god venn, også for de som ikke er bestevenner
 • Hvis du hører om at andre barn blir mobbet/utestengt eller ikke har det bra eller at noen plager og mobber andre, ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer/rådgiver 

 

Skap tilhørighet sammen!

Når skolen og foreldrene samarbeider, er det lettere for barna å leke og inkludere hverandre og gjøre skolemiljøet trygt. 

 • Snakk om trivsel og hvordan man kan samarbeide, på foreldremøte
 • Snakk om trivsel i utviklingssamtalene
 • Organiser vennegrupper og sosiale arrangementer mellom elevene og foreldrene
 • Arranger felles aktiviteter gjennom skolemiljøutvalget (SMU) og FAU og samarbeid med elevrådet
 • Etabler foreldrenettverk
 • Snakk med de andre foreldrene om grenser, regler, bruk av digitale og sosiale medier, spilling, mobilbruk, leggetider... Hvis barna vet at foreldrene snakker sammen og at alle har de samme reglene hjemme blir samtalen bedre rundt dette

 

Fortsett å engasjere deg!

Skolens arbeid med å lage en arena der elevene føler at de hører til, og støtten fra foreldre blir viktigere jo eldre barna blir. Derfor er foreldreengasjement og samarbeid mellom skolen og hjemmet like viktig på 5.–7. trinn og på 8.-10. trinn som når barna er små.