For ungdommene er det viktigste:

Foreldre er ungdommenes viktigste støttespiller og rollemodell. Når du deltar i aktiviteter, tar initiativ, inkluderer og engasjerer seg i ungdommenes skolehverdag, bidrar du til å skape et godt skolemiljø både for ditt eget og andres barn. Ungdommene opplever mer læring og mestring i et godt skolemiljø.

Du kan hjelpe til med å sørge for at elevene i en klasse/gruppe kjenner at de hører til. Når foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn, er det lettere å snakke om småting og skolemiljøet og å veilede ungdommene når de er på besøk hos hverandre.

Fortsett å engasjere deg!

Skolens arbeid med å lage en arena der elevene føler at de hører til, og støtten fra foreldre blir viktigere jo eldre barna blir. Derfor er foreldreengasjement og samarbeid mellom skolen og hjemmet like viktig på videregående skole som når barna er små.

Tips: Slik bidrar du til et godt klassemiljø!

Vil du hjelpe til med å lage et godt klassemiljø? Her er noen tips:

 • Inviter venner/klassekamerater hjem
 • Snakk med ditt barn om å inkludere hele klassen/gruppen i feiringer og om å stå opp forandre i lukkede grupper på nett
 • Delta i sosiale aktiviteter og på foreldremøter. Når man kjenner hverandre litt er det lettere å snakke om ting og utveksle råd og erfaringer
 • Ta initiativ til å lage en foreldregruppe i klassen/trinnet, eller et foreldreråd på skolen. Dette er ikke lovpålagt i videregående skole, men kan gjøre skolen enda bedre
 • Snakk positivt om og med andre både hjemme og på nett
 • Vær en god rollemodell - hjemme, på nett og mobil
 • Hjelp ungdommene til å tenke på hvordan de kan være en god venn, også for de som ikke er bestevenner
 • Hvis du hører om at andre elever blir mobbet/utestengt eller ikke har det bra, eller at noen plager og mobber andre, ta kontakt med kontaktlærer

 

Skap tilhørighet sammen!

Når skolen og foreldrene samarbeider, er det lettere for ungdommene å inkludere hverandre og gjøre skolemiljøet trygt. 

 • Snakk om trivsel og hvordan man kan samarbeide, på foreldremøter
 • Snakk om trivsel i foreldresamtalene
 • Organiser sosiale arrangementer mellom elevene og foreldrene
 • Støtt Elevrådet i deres arbeid
 • Etabler foreldrenettverk
 • Snakk med de andre foreldrene om grenser, regler, bruk av digitale og sosiale medier, spilling, hjemmeoppgaver, fest-regler og andre ting som er viktige for barna deres. Hvis ungdommene vet at foreldrene snakker sammen og at alle har de samme reglene hjemme blir samtalen bedre rundt dette