Det er en god idé at skolen og foreldrene samarbeider om foreldremøtene, slik at det blir mest mulig relevant. Foreldremøtene kan også være en god anledning til å diskutere forskjellige problemstillinger, ta opp felles temaer og legge til rette for at foreldrene kan bli bedre kjent.

Foreldrene kan også på eget initiativ arrangere foreldremøter ved behov.

Her har vi laget tips til hvordan man kan lage gode foreldremøter