Foreldrene skal få informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, muligheten til å medvirke, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.

Foreldrens skal også gis informasjon om hvilke rettigheter de har og klagerett etter opplæringsloven.