Skolen skal kalle inn til foreldremøte ved skolestart i Vg1 og Vg2 (forskrift til opplæringsloven § 20-4). Foreldrene skal få informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, muligheten til å medvirke, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.

Foreldrens skal også gis informasjon om hvilke rettigheter de har og klagerett etter opplæringsloven.

Et godt foreldremøte er preget av aktivitet og dialog, ikke bare informasjon fra skolen. 

Tips for gode foreldremøter

 • Lærerne og foreldrene kan samarbeide om å planlegge foreldremøtene. Foreldrene kan komme med innspill til tema og med spørsmål de har til skolen og skolehverdagen
 • Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og lærerne kan bli bedre kjent med hverandre, og at de fritt kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle tema
 • Elevene kan være med på foreldremøte. De kan være med og gjøre klar klasserommet. Kanskje kan de også undervise foreldrene, vise frem hva de gjør på skolen, prosjekter eller presentasjoner, eller gi foreldrene et innblikk i deres digitale hverdag? 
 • Involver rådgiver, helsesøster eller andre fra skolen i planleggingen og gjennomføringen av møtet
 • Skolen kan legge til rette for tolk eller samarbeide med foreldre med andre morsmål enn norsk, slik at flere foreldre kan blir involvert i samarbeidet og blir hørt
 • Skolen kan gjennomføre spørreundersøkelser om hva foreldrene ønsker å snakke om på foreldremøtene
 • Ta opp temaer som er relevante for foreldrene: 

Mange skoler opplever at interessen for foreldremøtene avtar ettersom elevene blir eldre. Derfor er det ekstra viktig å involvere alle foreldrene i å lage gode foreldremøter som oppleves som nyttige, og å legge til rette for at alle kan komme.

Still spørsmål!

Her er noen forslag til ting du kan spørre om på foreldremøtet:

 • Hvilke forventinger har skolen til oss som foreldre?
 • Hva kan jeg forvente av skolen?
 • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
 • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?