Opplæringsloven (forskrift til opplæringsloven § 20-3) sier at skolen skal arrangere foreldremøter hver høst, like etter skolestart, for å informere om skolen, innholdet i opplæringen, hvordan foreldre kan medvirke, rutiner og andre ting som kan være relevante for foreldrene.

Hva sier loven?

Skolen skal avholde et foreldremøte rett etter skolestart hver høst for å informere foreldrene om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.

Les mer

Tips for gode foreldremøter

 • Lærerne og foreldrene kan samarbeide om å planlegge foreldremøtene. Hvis klasse-/foreldrekontakten inviteres med tidlig i planleggingen, kan han be de andre foreldrene om å komme med innspill til tema
 • Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og lærerne kan bli bedre kjent med hverandre, og at de fritt kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle tema
 • Elevene kan være med på foreldremøte. De kan være med og gjøre klar klasserommet. Kanskje kan de også undervise foreldrene i for eksempel nettvett? 
 • Involver rådgiver/sosiallærer, helsesøster eller andre fra skolen i planleggingen og gjennomføringen av møtet
 • Skolen kan legge til rette for tolk, barnevakt eller andre ting som kan gjøre det lettere å inkludere alle foreldre
 • Gjennomfør spørreundersøkelser om hva foreldrene ønsker å snakke om på foreldremøtene
 • Ta opp temaer som er relevante for foreldrene: 
  • Mobbing og samhold
  • Nettvett
  • Lekser og hvordan hjelpe til
  • Hva lærer elevene på skolen, og hvordan kan foreldrene hjelpe til i de enkelte fagene?

Mange skoler opplever at interessen for foreldremøtene minker ettersom elevene blir eldre. Derfor er det ekstra viktig å involvere alle foreldrene i å lage gode foreldremøter som oppleves som nyttige, og å legge til rette for at alle kan komme.

Still spørsmål!

Her er noen forslag til ting du kan spørre om på foreldremøtet:

 • Hvilke forventinger har skolen til oss som foreldre?
 • Hva kan jeg forvente av skolen?
 • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
 • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?