Fortsett å bry deg!

Ungdommer på videregående skole opplever mange utfordringer, blant annet knyttet til rus og uro. Dette tok Lier videregående skole på alvor, og inviterte derfor foreldrene til å bli informert om rusmidler, rusbruk og en prat om hvordan foreldre kan hjelpe ungdommene sine. 

Her holdt to mødre et innlegg om hvordan de har tatt grep, og om viktigheten av å fortsette å bry seg selv om barna nærmer seg voksne.

Les hele saken i Lierposten