Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. - Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

 2. - Nyttig å verne barns privatliv i forslag til ny barnelov

 3. Dette mener FUG om rammeplan for SFO

 4. FUG støtter videreføring av midlertidige tilpasningslover

 5. Barn og unges overgangsvindu er nå!

 6. FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

 7. - Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

 8. - Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

 9. FUGs forslag til endring i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

 10. FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

 11. FUG og FUB med nytt tilbud til foreldre: - Uvant å holde foredrag uten publikum

 12. Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

 13. Tips og triks for feiring av Halloween og bursdagar under korona

 14. Bekymret for oppfølgingen av sårbare elever: - 170 millioner er langt fra nok

 15. Nytt spill skal gjøre det enklere å snakke med barna om nettvett og sosiale medier

 16. Skolestart er stas

 17. Våren vi alltid vil huske

 18. Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

 19. FUG glad for at hele klasser kan samles

 20. Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

 21. Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

 22. Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

 23. 2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

 24. - Det beste vi kunne håpe på!

 25. - Vi nekter å sitte stille i båten

 26. Ny FUG-undersøkelse: 44% av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen

 27. FUG oppfordrer FAU og KFU til å sende inn høringssvar om ny opplæringslov

 28. God påske - takk for innsatsen!

 29. - Frykter pulverisering av foreldresamarbeidet med ny lov

 30. FUG med fire forventninger til kunnskapsministeren

 31. FUG påpeker mangler i koronaforskriften

 32. Skolene må ta initiativ til FAU-møter

 33. Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

 34. Ta kontakt med barna og familiene!

 35. FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

 36. FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

 37. FUG forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

 38. - Vi må lytte og lære av barna

 39. Foreldrestemmen trenger et nasjonalt løft

 40. FUG vil ha meir forskning og betre internkontroll

 41. FUG-utvalget 2020-2023

 42. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 43. Marius Chramer ny FUG-leder

 44. Takk for oss!

 45. - Takk for innsatsen!

 46. Ny brosjyre om en god skolestart

 47. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 48. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 49. En god skolehverdag for alle

 50. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 51. Foreldre må ta grep foran Halloween

 52. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 53. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 54. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 55. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 56. Vil du ta verv i år?

 57. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 58. FUG mener klasselister må kunne deles

 59. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 60. Gode grunner til å ta verv på skolen

 61. Å bygge en skole for framtida

 62. Er du klar for foreldremøte?

 63. Aktive dager for FUG i Arendal

 64. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 65. Skolestart

 66. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 67. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 68. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 69. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 70. Skjeve kaker blir også spist!

 71. FUG skuffet over kutt i Statped

 72. Mobbing - kva er rett definisjon?

 73. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 74. - Skolen har et humanitært problem

 75. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 76. Det viktige valget før sommeren

 77. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 78. Vi legger om til ny dataløsning

 79. Må få bedre rådgivning i videregående

 80. Lekser - til glede eller besvær?

 81. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 82. Stopp mobbing - råd til foreldre

 83. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 84. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 85. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 86. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 87. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 88. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 89. God jul fra FUG!

 90. Klare til dyst frå nyttår

 91. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 92. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 93. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 94. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 95. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 96. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 97. - Synd å sette barns læring på vent

 98. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 99. En god Halloween for alle barn

 100. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 101. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 102. Snakk sammen om skolemiljøet

 103. Laget rundt eleven - det er oss

 104. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 105. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 106. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 107. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 108. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 109. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 110. Adresse: Bø

 111. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 112. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 113. Nye FUG-filmer til skolestart

 114. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 115. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 116. Vi har fornyet oss!

 117. God sommer!

 118. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 119. Ivrige foreldre tok verv på straken

 120. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 121. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 122. Eit allsidig år for FUG

 123. Sykling, hjertesoner og dugnad

 124. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 125. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 126. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 127. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 128. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 129. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 130. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 131. Benedicte Bergseng Mælan er død

 132. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 133. Hugs Foreldreundersøkinga!

 134. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 135. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 136. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 137. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 138. En god Halloween for alle

 139. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 140. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 141. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 142. Sammen om hverdagsinkludering

 143. Bli med i nytt foreldrepanel

 144. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 145. Ny plakat og ny mobbelov

 146. FUG på Arendalsuka 2017

 147. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 148. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 149. En vanskelig uke

 150. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 151. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 152. Stor aktivitet i første FUG-år

 153. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 154. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 155. FUG i Stortingshøring

 156. Det koster å gi et dårlig tilbud

 157. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 158. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 159. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 160. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 161. Trivsel og læring viktig for alle barn

 162. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 163. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 164. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 165. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 166. God jul til alle!

 167. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 168. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 169. Glade for evaluering av SFO

 170. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 171. Klare for jubileum

 172. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 173. SFO overmoden for evaluering

 174. FUG jubilerer med fagseminar

 175. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 176. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 177. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 178. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 179. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 180. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 181. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

 182. Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

 183. Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

 184. Dugnad for en trygg skolevei

 185. Velkommen til nytt skoleår!

 186. Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

 187. Hektisk første halvår for FUG

 188. FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

 189. Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

 190. 2015: Eit hektisk år for FUG

 191. En god overgang til videregående

 192. Nye born og vaksne på veg inn i skulen

 193. Ønsker mer svømmeopplæring for alle

 194. Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

 195. Mange gode tiltak mot mobbing

 196. Spill en rolle for skolemiljøet!

 197. Forventninger til Jøsendalutvalget

 198. Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

 199. En spenstig 40-åring!

 200. Vi ønsker oss DIN historie!

 201. Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

 202. Nytt FUG samlet for første gang

 203. Signerte Partnerskap mot mobbing

 204. 2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

 205. Mottak av nyankomne elever og foreldre

 206. Velkommen til nytt FUG!

 207. Bruk julen til gode samtaler!

 208. Hjem-skole i fokus da FUG ble takket av

 209. - Privatøkonomi må inn i flere skolefag

 210. Yrkesfagene stemplet av for snever frafallsdefinisjon

 211. - Mange foreldre opplever stor avstand til skolen

 212. Oppsummering av Foreldrekonferansen 2015

 213. Torbjørn Røe Isaksen: - Viktig med forventninger og samarbeid

 214. - Velkommen til Foreldrekonferansen 2015!

 215. Diskuter gratisprinsippet på skolen!

 216. Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

 217. Foreslå kandidater til nytt FUG!

 218. Meld deg på Foreldrekonferansen 2015!

 219. Gjør en forskjell!

 220. Det viktige foreldremøtet

 221. Kamp mot mobbing

 222. Kamp mot mobbing

 223. Støtter krafttak for yrkesfag

 224. Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

 225. Gjør en forskjell!

 226. Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

 227. Foreldre fins også i fremtidens skole

 228. Aktivt og spennande år for FUG

 229. Viktig med elevmedvirkning

 230. Spente barn og foreldre før skolestart

 231. Å bygge et lag rundt eleven

 232. – Bli ein engasjert forelder!

 233. Svømming må tas på alvor av skolene

 234. Still spørsmål til politikerne om skole

 235. La lærerne heve sin kompetanse

 236. Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

 237. Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

 238. App skal sikre god hjem-skole-kontakt

 239. Vi må avlive myter om yrkesfag

 240. ”Men de er jo så små - det går seg nok til”

 241. Tre viktige FUG-vedtak

 242. Krever hardt arbeid hver dag

 243. Rekordmange har kontaktet FUG – mobbesakene øker

 244. Nye kommunar i gang med beredskapsteam

 245. Skolesladder og sjikane spres via "Overhørt"-sider

 246. Viktig å følge opp nasjonale prøver

 247. Klart for nye beredskapsteam

 248. Hva gjør jeg med mobbingen?

 249. - Bruk Foreldreundersøkelsen!

 250. Oppsummering Foreldrekonferansen 2014

 251. Foreldre føler seg velkomne på skolen, men når ikke frem som tillitsvalgt

 252. Spekket og spennende Foreldrekonferanse

 253. Alt klart for Foreldrekonferansen 2014

 254. Glade for lærerløftet, men bekymret for voksentetthet

 255. Mobbing skjer i barnehagen

 256. Positive til lærerløft

 257. Foreldre må på banen i barnas digitale liv

 258. "Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

 259. Bedre resultater med foreldrene på banen

 260. Meld deg på Foreldrekonferansen 2014!

 261. Snakk med barna om mobbing og lær dem empati

 262. Vaksne kan hindre mobbing på nett

 263. Lærerstreiken

 264. Velkommen til nytt skoleår!

 265. God sommar!

 266. Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

 267. Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

 268. Felles Foreldrekonferanse 2014

 269. Ny brosjyre om sykling til skolen

 270. Innspill til fremtidens skole

 271. – Flere voksne må inn i skolen

 272. Følg opp Elevundersøkinga!

 273. Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

 274. Ny rettleiar om barn i sosiale media

 275. FUG utfordret Stortingspolitikere

 276. Positivt med NY GIV-satsing på barnetrinnet

 277. Nyttig møte med samiske foreldre

 278. Nettvett for de yngste

 279. Elisabeth Staksrud vant Trygg Bruk-prisen 2014

 280. Uke Sex: Mer åpenhet – mindre fordommer

 281. Snakk sammen om viktige skolevalg!

 282. Beredskapsteam mot mobbing

 283. Foreldrestøtte scorer høyt

 284. FUGs 10 innspill mot mobbing

 285. 08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

 286. Gode tips til barnebursdagar og andre feiringar

 287. God jul og godt nytt år!

 288. – Raufoss har skjønt det!

 289. – Flott at skolen virker sosialt utjevnende

 290. – Kjemp for skolefrukten!

 291. FUG-foredrag i Latvia

 292. Bli med i undersøkelse om hjem-skole

 293. FUG skuffet over skolefrukt-kutt

 294. Oppsummering Foreldrekonferansen 2013

 295. – Skoleeier må sikre kvalitet og utvikling

 296. Foreldrene må settes i stand til å medvirke

 297. – Vi må være et vennlig gnagsår

 298. – Skjult mobbing kan ødelegge et helt liv

 299. Flott konferanseåpning

 300. Elisabeth på plass som ny FUG-leder

 301. Statsbudsjettet: Bra at kampen mot frafallet fortsetter

 302. Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

 303. Ny FAU-sending til skolane

 304. FUG-brev: Fem ønsker til politikerne

 305. Foreldrekonferansen 2013!

 306. Krav om belte i skolebuss

 307. FUG-leder i ny jobb

 308. – Mobbing ødelegger oss innvendig

 309. – Vi må samarbeide om vennskap

 310. Skolemat viktig for trivsel og læring

 311. Velkommen til nytt skoleår!

 312. Saman for vennskap

 313. Foreldre føler seg overhørt av rektor

 314. Foreldrekonferanse i oktober

 315. God sommar!

 316. – Skuffende effekt på utjevning

 317. – Tungrodd skolesystem

 318. FUG på høring om skolemat og helse

 319. Positiv styrking av skolehelsetjenesten

 320. Snakk med oss!

 321. FUG vil fjerne forberedt tema i muntlig

 322. Støre: FUGs forslag interessant

 323. FUG vil ha sunn og gratis skulemat

 324. Positive endringer for videregående

 325. Norges første «Hjertelig velkommen»-skole

 326. FUG på Twitter!

 327. Gratulerer, Kaja!

 328. – Viktig valg for fremtiden!

 329. Snakk om alkohol og vennskap i foreldremøtet

 330. Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

 331. Foreldrekonferansen 2013

 332. – Gledelig framgang!

 333. KS og FUG sammen om mobbeteam

 334. God jul!

 335. Liten bedring med Kunnskapsløftet

 336. – God dialog gir bedre læringsmiljø

 337. Oppsummering Foreldretinget 2012

 338. – Fokus på å være best stresser foreldre

 339. En skole for alle hjerner

 340. Sosiale medier viktig i foreldresamarbeid

 341. Foreldretinget er satt

 342. Klart for Foreldretinget!

 343. Statsbudsjettet: – Savner leksehjelp på ungdomstrinnet

 344. FUG positiv til 600 nye stillinger

 345. – Pappa må på banen!

 346. Foreldretinget er fullbooket

 347. Foreldre trenger digital kompetanse

 348. Her er programmet

 349. Meld deg på Foreldretinget!

 350. Kampanjen er i gang

 351. – Vi voksne er forbilder!

 352. Foreldremøter om vennskap

 353. FUG på kino!

 354. – Velkommen til nytt skoleår!

 355. SKAP dialog – 1. trinn

 356. Foreldretinget 2012 i oktober

 357. Foreldre må tas med i kampen mot frafall

 358. Kunnskapsløftet opprettholder sosiale skiller

 359. FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

 360. FUG-møte i Bergen

 361. Ikke mindre mobbing

 362. Ny look på nett

 363. FUG vil ha sanksjoner

 364. FUG på plass på NKUL 2012

 365. Takk for innspill om lekser

 366. Klart for årets kampanje

 367. - Foreldre er en del av løsningen

 368. Kva meiner du om lekser?

 369. Hvordan snakke med barna under rettssaken

 370. Tilrettelegging av eksamen for berørte av 22. juli

 371. Seks utfordringer til politikerne

 372. Valgfag: karakterer og lokal forankring

 373. Midler til kulturtilbud

 374. – Leksehjelp må gis av pedagoger

 375. – Foreldre må tenke før de ytrer seg i sosiale medier

 376. Samarbeid på skoler med mange minoriteter

 377. Valg til videregående skole

 378. Fortsatt kamp mot mobbing

 379. Historisk dom i mobbesak

 380. Skal forske på hvem som fullfører yrkesfag

 381. FUG med klare budskap til Halvorsen

 382. Nytt FUG samlet til første møte

 383. Regionalt foreldreseminar

 384. Norsk skole - modell for framtidens utdanning

 385. FUG positiv til mer praktisk rettet ungdomsskole

 386. FUG gratulerer Karuss skole

 387. Christopher Beckham ny FUG-leder

 388. Takk for oss

 389. Nordisk prosjekt om lærerutdanningen

 390. 2011: Rekordmange spørsmål til FUG

 391. Kunnskapsministeren takket Loveleen Brenna

 392. FAU-utsendelse fra FUG

 393. Du er viktigere enn du tror

 394. Hva er en god rektor?

 395. Foreldrekonferansen er i gang

 396. Gratulerer, Malakoff!

 397. Flott innsats i Yrkes-VM

 398. Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

 399. Foreldrekonferansen er fullbooket

 400. Ungdomsskolen: Foreldre må bry seg!

 401. Foreldrekonferansen er fulltegnet

 402. Er du nyvalgt foreldrekontakt?

 403. Digital mobbing: Foreldre er rollemodeller

 404. Vil du være med i det nye FUG?

 405. Nytt prosjekt i nord om godt læringsmiljø

 406. Mobbing på nett – eit foreldreansvar

 407. Velkommen til nytt skoleår!

 408. Ufattelig og meningsløst

 409. Rekordmange foreldre ringer FUG

 410. Alle må bidra til et godt læringsmiljø

 411. Bli venn med oss!

 412. Med spent forventning....

 413. Sett mobbing på dagsorden i din kommune

 414. Elevundersøkelsen 2011: Fortsatt mobbing og diskriminering

 415. FUG deltar på digital lærerkonferanse

 416. Positivt med mer praksis i ungdomsskolen

 417. FUG er på Facebook!

 418. - Glad for fortsatt spesialopplæring

 419. Nytt nettsted for barnehageforeldre

 420. Barnas språk – minoritetsforeldrenes ansvar

 421. Foreldre må sette grenser for alkohol

 422. Facebook-side om ungdomsskolen

 423. Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 424. Nasjonal konferanse om frafall i videregående

 425. Hvor er hjelpen når den trengs?

 426. Nytt mobbemanifest signert

 427. Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

 428. Brukerundersøkelsene er nå åpne

 429. Skolen må ta rasisme og antisemittisme på alvor

 430. Mange fortvilte foreldre i 2010

 431. - Skolen har hovedansvaret for barnas læring

 432. FUB advarer mot å lage barn i juleferien

 433. – Gledelig framgang i lesing

 434. Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

 435. FUB: Alle barn har rett til et verdig barnehagetilbud

 436. Elevundersøkelsen 2010: Motivasjon er viktig

 437. Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

 438. Vellykket foreldrekonferanse

 439. Klart for Foreldrekonferansen

 440. FUB: Frykter kutt i barnehager

 441. Ønsker nytt Manifest mot mobbing

 442. Hvor er hjelpen når det trengs?

 443. NM i yrkesfag

 444. 01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

 445. Trenger foreldre i ryggen

 446. Hjem-skole-konferanse i Rogaland

 447. – Ikke slipp barna på ungdomstrinnet

 448. Har du blitt innkalt til foreldremøte på din skole?

 449. Mange spørsmål om foreldreengasjement

 450. Nytt utvalg på plass

 451. Skolestart og samarbeid

 452. SKAP dialog

 453. Førsteinntaket til videregående

 454. Gode demokratikunnskaper hos norske elever

 455. Doktorgrad om samarbeid hjem skole

 456. Norske elever viser gode kunnskaper om demokrati

 457. Si din mening om SFO

 458. Utdanningsspeilet

 459. Gode skolebibliotek gir bedre læring

 460. Sommertid er flyttetid

 461. En for alle – alle for en

 462. mobbing.dubestemmer.no

 463. Foreldrene på banen!

 464. Nye FAU-medlemmer må skoleres

 465. IKT i utdanning og læring

 466. – For lite vekt på selve undervisningen

 467. Foreldre kan redusere mobbing

 468. Lekser – skolen og hjemmet

 469. Kunnskapsministeren ønsker dine innspill om lekser

 470. Den 1ne – folkemøte i Trondheim

 471. Dårlig inneklima er en dårlig investering på barnas framtid

 472. 3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

 473. Datoer for nasjonale prøver 2010

 474. Foreldresamarbeid - nå også i videregående opplæring!

 475. Hjelp til en sikker skolevei

 476. Invitasjon til å ta i bruk Olweus- og Zero-programmene

 477. Debatt om frafall i videregående

 478. Trygg bruk dagen: Digitale ferdigheter for alle skoleelever

 479. FUG har nytt telefonnummer!

 480. Benjaminprisen 2009 går til Skullerud skole i Oslo

 481. FUG gratulerer Stavanger kommune med skoleeierprisen!

 482. Den utfordrende samtalen – meld deg på!

 483. Godt nytt år!

Foreldreplakat om inkludering - plakat

Foreldreplakat inkludering 2017Hvordan kan du bidra til et godt skolemiljø for ditt og andres barn?


Alle elever har rett til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som forelder kan du bidra til et inkluderende skolemiljø for barna.

På denne plakaten har FUG samlet noen tips om hva du kan gjøre for å forebygge og hindre mobbing.

Last ned

1 side, A4, PDF

Foreldreplakat om inkludering (bokmål)
Foreldreplakat om inkludering (nynorsk)
Foreldreplakat om inkludering (nordsamisk)

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring