Selv om foreldre ikke har rett til å medvirke som samlet gruppe på videregående skole i videregående skole, sier opplæringsloven at foreldre er en viktig samarbeidspartner for skolene, og viktige rådgivere for sine barn (opplæringsloven og privatskoleloven § 1-1).

Mange skoler har også valgt å oppmuntre eller lagt til rette for at foreldrene kan samarbeide i foreldreråd, FAU eller foreldrelag. 

Gode eksempler:

Her er noen eksempler på videregående skoler som har lagt opp til et godt foreldresamarbeid

Beskrivelser av foreldresamarbeid

Foreldreråd og foreldrelag