Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Det viktige valget før sommeren

 2. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 3. Vi legger om til ny dataløsning

 4. Må få bedre rådgivning i videregående

 5. Lekser - til glede eller besvær?

 6. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 7. Stopp mobbing - råd til foreldre

 8. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 9. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 10. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 11. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 12. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 13. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 14. God jul fra FUG!

 15. Klare til dyst frå nyttår

 16. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 17. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 18. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 19. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 20. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 21. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 22. - Synd å sette barns læring på vent

 23. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 24. En god Halloween for alle barn

 25. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 26. Ledige stillinger

 27. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 28. Snakk sammen om skolemiljøet

 29. Laget rundt eleven - det er oss

 30. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 31. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 32. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 33. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 34. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 35. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 36. Adresse: Bø

 37. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 38. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 39. Nye FUG-filmer til skolestart

 40. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 41. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 42. Vi har fornyet oss!

 43. God sommer!

 44. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 45. Ivrige foreldre tok verv på straken

 46. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 47. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 48. Eit allsidig år for FUG

 49. Sykling, hjertesoner og dugnad

 50. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 51. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 52. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 53. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 54. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 55. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 56. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 57. Benedicte Bergseng Mælan er død

 58. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 59. Hugs Foreldreundersøkinga!

 60. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 61. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 62. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 63. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 64. En god Halloween for alle

 65. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 66. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 67. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 68. Sammen om hverdagsinkludering

 69. Bli med i nytt foreldrepanel

 70. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 71. Ny plakat og ny mobbelov

 72. FUG på Arendalsuka 2017

 73. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 74. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 75. En vanskelig uke

 76. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 77. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 78. Stor aktivitet i første FUG-år

 79. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 80. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 81. FUG i Stortingshøring

 82. Det koster å gi et dårlig tilbud

 83. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 84. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 85. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 86. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 87. Trivsel og læring viktig for alle barn

 88. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 89. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 90. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 91. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 92. God jul til alle!

 93. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 94. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 95. Glade for evaluering av SFO

 96. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 97. Klare for jubileum

 98. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 99. SFO overmoden for evaluering

 100. FUG jubilerer med fagseminar

Foreldreskole - film

Filmen viser konkret utdrag av foredrag og aktiviteter som gjøres på foreldreskolen. Storhamar skole på Hamar har lang tradisjon med å invitere foreldrene til samlinger over fire kvelder den høsten barnet begynner i første klasse. Rektor og FAU-leder er i fellesskap ansvarlige for opplegget.

Samlingene har to hovedmålsetninger:
- at foreldrene blir kjent med hverandre
- at skolen og foreldrene avklarer forventningene de har til hverandre

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng