Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

En ressurs for foreldre med barn i skolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

Nyheter

VEILEDER: En klargjøring av rammene for informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Bildet viser et utvalg permer. foto: colourbox

- Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

Avklarte rammer rundt informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Utvalget er positiv til utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

Flere nyheter ›
  

Dette mener FUG

FUG avgir mange høringer til norske myndigheter i løpet av året om skolepolitiske saker. I tillegg formidler vi våre meninger og synspunkter på viktige kjernesaker gjennom prinsippnotater, kronikker, leserinnlegg og brev til politikere.

Les mer:
Høringer › Prinsippnotat › Kronikker ›
Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring