19. desember ble rapporten fra NTNU Samfunnsforskning som har evaluert SFO-tilbudet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet lagt frem.

Rapporten bekrefter det FUG har visst lenge: SFO-tilbudet spriker veldig fra sted til sted i forhold til innhold, pris, areal og bemanning. Det blir helt tilfeldig hvilket tilbud barna får. Noen steder er SFO gratis, andre steder koster tilbudet 4700 kroner i måneder i følge rapporten. Det blir altfor dyrt for mange familier.

Oppbevaring eller pedagogikk?

Både nåværende og forrige FUG-utvalg har etterlyst en nasjonal evaluering av SFO-ordningen. SFO ble innført som et tilbud for 1.- 4. klassinger for 22 år siden men har aldri vært evaluert.

- Foreldre har ringt oss og vært frustrert over de store forskjellene i tilbudet. De har etterlyst nasjonale føringer og lurt på hva som skal være standarden. Skal det være et pedagogisk tilbud eller et oppbevaringssted? sier Müller.

Gunn Iren Mûller - blå smilende
Foto: FUG

Må følges opp

FUG-lederen er glad for rapporten og håper at regjeringen følger opp med gode tiltak som kan føre til et mer likeverdig, enhetlig og inkluderende tilbud til alle barn, uavhengig av kommune. Müller fremhever at foreldrenes synspunkt i evalueringen må bli vektlagt. 

I følge Kunnskapsdepartementet blir rapporten en del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som regjeringen kommer med høsten 2019.

Her er rapporten fra NTNU som har evaluert SFO-tilbudet.

Her er FUGs notat om SFO-ordningen