Hva kan vi foreldre forvente av skolen?

Som forelder skal du kunne forvente å bli møtt med respekt som en samarbeidspartner når du tar kontakt med skolen. Det gjelder enten du tar kontakt som enkeltforelder eller som klassekontakt eller som representant i ett av skolens lovbestemte organer, hvis skolen har invitert dere inn.

Det er skolen som er den profesjonelle parten i samarbeidet med foreldrene, men foreldrene skal tas med på råd i sine barns skolehverdag. Når foreldrene og skolen samarbeider, bidrar det til å gjøre skolemiljøet godt og trygt for alle elevene på skolen. 

Skolen skal

 • gi god informasjon om trivsel og læring
 • invitere til dialog 
 • gi foreldrene medvirkning og lytte til foreldres synspunkter om barnas skolehverdag 

Det er rektor sitt ansvar å invitere til og lære opp foreldrene i samarbeidet. FUG har laget en egen presentasjon som rektor kan bruke til dette.

Les mer om den gjensidige pllikten til å samarbeide

Hva forventer skolen av oss foreldre?

Skolen forventer at foreldrene:

 • holder skolen informert om saker og hendelser som påvirker skolehverdagen
 • behandler de ansatte med respekt
 • deltar på foreldremøter, sosiale sammenkomster og skolemiljøtiltak som skolen organiserer
 • hjelper til med skolearbeidet hvis det er behov for det
 • svarer på foreldreundersøkelsen og gir skolen tilbakemeldinger hvis de ber om det

God informasjon fra skolen og medvirkning er viktig

 • Bruk skolens hjemmesider til å informere om hvordan skolen er organisert, hva som er viktig for undervisningen og hvordan skolen legger til rette for at hver enkelt elev skal få god opplæring
 • Inviter elevrådet og resten av elevene til å gi innspill på temaer, metoder og til å gi tilbakemeldinger på undervisningen og hvordan den kan gjøres relevant
 • Legg til rette for at foreldre/foresatte får god informasjon på en systematisk måte gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, og undersøk om foreldrene har behov for ekstra tilrettelegging av informasjon
 • Legg til rette for et godt samarbeid med foreldrene, gjerne gjennom å etablere et foreldreråd med faste møtepunkter. Få tips til slikt arbeid