Svar:

Kommunen har ikke gått utover opplæringsloven § 2-2 i dette tilfellet. Opplæringsloven er ikke til hinder for at elevene har en fridag i uken og/eller ulik lengde på skoledagen. Selv om det ikke er så vanlig lenger, er det flere kommuner som har ordninger hvor de yngste elevene har en fridag i uken. 

Dersom dere foreldre opplever at denne organiseringen er uheldig for barnas helse, trivsel og/eller læring, ta det opp som en sak for diskusjon i FAU, og eventuelt videre med samarbeidsutvalget (SU) eller driftsstyret. Kanskje kan skolen finne andre løsninger?

Ofte er dette et spørsmål om økonomi og organisering av skoleskyss. Derfor er det også mulig å diskutere dette med politikerne i kommunen, som er de som bestemmer hvordan kommunen bruker pengene de har til rådighet.