Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no oppdaterer forløpende sin informasjon om utviklingen. De holder også daglige pressekonferanser.

Her er informasjon om korona fra FHI på 26 språkHer er info fra NAFO på ulike språk om koronasituasjonen.

I tillegg råder vi alle foreldre til å følge med på sin kommunes hjemmeside om hvilke regler som gjelder. Spør lærerne på skolen din eller kommunen hvis det er noe du lurer på om hjemmeundervisning.

Her er FUGs fem gode råd til foreldre. 

Norge er nå i en krisesituasjon og det er viktig at alle tar sin del av ansvaret for å hidre spredning av viruset. Vis hensyn og ta vare på hverandre!

Det er også viktig å snakke med barna om situasjonen. Sjekk fakta og forklar dem rolig og nøkternt hvorfor det er viktig å holde seg hjemme fra barnehagene og skolen akkurat nå.
Se barnas pressekonferansen med statsminister Erna Solberg her.

Har du det vanskelg eller vet om barn eller familier som har det vanskelig, ring Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111. 

Far hjelper til med lekser
(Foto: Colourbox)

Hjemmeundervisning

Utdanningsdirektoratet (Udir) har en egen side med informasjon etter stengingen av barnehager og skoler.

Om hjemmeundervisninger skriver de blant annet:

"Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen. Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset."

Betaling for SFO

Foreldre har også spurt FUG om betaling for SFO og undervisning som går tapt. I en pressemelding 17. mars meldte Kunnskapsdepartementet følgende:

"Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane."

Kunnskapsminister Guri Melby forklarer hva her som skjer med årets eksamen og vitnemål.  

Ta vare på hverandre, vaske hender ofte og hold avstand når dere møtes fysisk. Ring hverandre eller snakk sammen online!