I 2016 fylte FUG 40 år, og i den anledning laget vi dette heftet om FUGs historie fra starten i 1976 og fram til 2016.

Oppgaven til FUG har hele tiden vært å bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole. Heftet viser at vi har brukt ulike metoder for å få det til gjennom årene.

Både familiene og samfunnet vårt har forandret seg de 40 årene FUG har eksistert. Også skolen har forandret seg i løpet av disse årene. Fra en analog skolehverdag til en skole der digital kommunikasjon har fått en stadig mer sentral plass. Vi ser også at forventningene til foreldrene er i endring.

Alle er enige om at foreldres engasjement og oppmuntring er grunnleggende viktig for at barna skal lykkes i skolen. Foreldre kan kollektivt bidra til å løfte både egne og andres barn. De kan bidra til bedre læringsmiljø. De kan bidra til å stoppe mobbing. De kan bidra til inkludering og god opplæring. Foreldre som kjenner hverandre skaper nettverk som også favner barna.

Last ned

44 sider, A4, PDF

FUG 40 år: Jubileumshefte (bokmål)